USLUGE

USLUGE

Pored osnovnih usluga, SRK „4. JULI“ nudi i usluge dva ugostiteljska objekta koji se nalaze na šlepu, usluge ovlašćenog servisera za vanbrodske motore i elektro-instalacije.

SERVIS

RESTORAN BROD

Tekst

RESTORAN BROD

Pored ovoga, Klub nudi i usluge:
- korišćenje rampe za izvlačenje i spuštanje u vodu plovnih objekata;
- usluge zimskog veza na zelenoj površini ili na vodi (u boksu ili pored kecelje šlepa),
- oglašavanje kupovine ili prodaje plovnih objekata na oglasnoj tabli na šlepu:
- oglašavanje pravnih lica ili preduzetnika na tablama na ogradi šlepa, a koje su vidljive sa šetališta – keja.

                  
PECANJE

Kod blagajnika marine je moguće kupiti dozvolu za sportski ribolov, kao i nabaviti kalendar sa svim vrstama rečnih riba, vremenu lovostaja itd.

AKTUELNO