SRK " 4.JULI "

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju

  • INFO

    SRK „4. JULI“ se nalazi u beogradskoj političkoj opštini Zemun, nizvodno od gornjeg špica Velikog ratnog ostrva, trenutno jedine rečne plaže na otvorenoj vodi Dunava, popularno nazvanoj Lido. .…

  • USLUGE

    Pored osnovnih usluga, SRK „4. JULI“ nudi i usluge dva ugostiteljska objekta koji se nalaze na šlepu,…

  • RAZNO

    SRK „4. JULI“ ima u svojoj evidenciji određeni broj plovnih objekata svojih članova koji su na prodaju i koji se mogu svakodnevno videti u marini …

  • AKTUELNO

    SRK „4. JULI“ IZNOS ČLANARINE I USLUGE ZA 2019. GODINU:…

KONCEPCIJA MARINE

Sportsko rekreativni klub „4.JULI", funkcioniše kao sidrište sa matičnim brodom-šlepom koji je po propisu vezan uz obalu šorpanjima i sajlama.
Plovni objekti se vezuju na pristaništu, u vodi za bove, koje se po planu postavljaju na početku svake sezone od 15. do 30. marta ...

FIRMA OD POVERENJA


OGLAS

Ovde možete oglasiti prodaju / kupovinu čamaca, motora i opreme.

  • OGLAS 1
    • Čamac je od aluminijuma i kompletno opremljen....
  • OGLAS 2
    • Camac je napravljen od lima 4 i 3 mm...
  • OGLAS
    • TEKST
    • 16:30 - 18:00pm

PRAVILNIK

                  
PECANJE

Kod blagajnika marine je moguće kupiti dozvolu za sportski ribolov, kao i nabaviti kalendar sa svim vrstama rečnih riba, vremenu lovostaja itd.

AKTUELNO