INFO

Info-KONCEPCIJA MARINE

U svojoj osnovi marina funkcioniše kao sidrište sa matičnim brodom-šlepom koji je po propisu vezan uz obalu šorpanjima i sajlama. Plovni objekti se vezuju na vodi za bove, koje se po planu postavljaju na početku svake sezone od 15. do 30. marta. U zimskom periodu, zvog eventualne pojave leda, bove i sidra se podižu i odlažu na obali – donjem nivou keja. Manji i lakši čamci se izvlače na zelenu površinu pored šetališta na zemunskom keju. Veći i teži plovni objekti se vezuju uz kecelju šlepa u tri ili više redova. Pored sidrenja na bovama postoji određeni broj pontona sa boksovima do kojih se dolazi direktno preko šlepa i njegove kecelje.

Trenutno u marini ima oko 250 plovnih objekata, od kojih je velika većina sa kabinama. Marina je u svakom trenutku otvorena za prijem novih članova i čamaca, jer veliki broj građana vezuje viziju svog slobodnog vremena za reku, a cele porodice se organizuju tako da slobodno vreme provode na rekama – Dunavu, Savi, Tisi itd. U vezi sa tim je nemalo novčano ulaganje u opremanje postojećih ili izgradnju novih čamaca. U pitanju su velika odricanja kompletne porodice i pogrešno je mišljenje u društvu da je ovo luksuz koji treba oporezivati. Naprotiv, ovo je životna potreba stanovnika Beograda, da u nemogućnosti odlaska na letovanja na more, u inostranstvo, svoje svakodnevno slobodno vreme i godišnji odmor organizuje na reci.

Sa druge strane, otvaranjem Srbije prema Evropi, počela je velika seoba nautičara sa severa prema Crnom mori u dalje prema Sredozemlju. U tom smislu i Marina 4. JULI se sprema za prijem ovih „modernih nomada“, koji bi svoje brodove zimi ostavljali na čuvanje.

Sagledavši, nažalost ne u potpunosti, savremeni trend evropskih i domaćih nautičara, i planeri Grada Beograda su Detaljnim urbanističkim planom predvideli da ovaj prostor, na kome se trenutno nalazi Marina 4. JULI, ostane u funkciji nautičkog turizma. U tom smislu i Upravni odbor Marine i članovi Marine, ulažu napor i planiraju investiciona ulaganja za transformaciju dela sidrišta u savremenu marinu u pravom smislu ove reči.

                  
PECANJE

Kod blagajnika marine je moguće kupiti dozvolu za sportski ribolov, kao i nabaviti kalendar sa svim vrstama rečnih riba, vremenu lovostaja itd.

AKTUELNO