INFO

Info-LOKACIJA MARINE

Sportsko rekreativni klub „4. JULI“ nalazi se u beogradskoj, gradskoj opštini Zemun, nizvodno od gornjeg špica Velikog ratnog ostrva, trenutno jedine rečne plaže na otvorenoj vodi Dunava, popularno nazvanoj Lido. Pored Kluba nalazi se veliki luna-park, odakle počinje Ulica Džona Kenedija. Nizvodno, oko 200 metara je hotel Jugoslavija.
Od svog postanka, pre više od 40 godina, SRK „4. JULI“ je stalno u usponu sa trendom da svake godine podigne nivo i kvalitet svojih usluga, ne samo stanovnicima Zemuna, nego i građanima drugih beogradskih opština, ljubiteljima Dunava i Save, koji imaju potrebu i interes da svoje plovne objekte drže u našem klubu, koji važi kao jedan od najbolje organizovanih pristana na Dunavu.

                  
PECANJE

Kod blagajnika marine je moguće kupiti dozvolu za sportski ribolov, kao i nabaviti kalendar sa svim vrstama rečnih riba, vremenu lovostaja itd.

AKTUELNO