INFO

Info-LOKACIJA MARINE

Marina „4. JULI“ se nalazi u beogradskoj političkoj opštini Zemun, nizvodno od gornjeg špica Velikog ratnog ostrva, trenutno jedine rečne plaže na otvorenoj vodi Dunava, popularno nazvanoj Lido. Pored Kluba nalazi se veliki luna-park, odakle počinje Ulica Džona Kenedija. Nizvodno, oko 200 metara je hotel Jugoslavija.

Od svog postanka, pre više od 40 godina, Marina „4. JULI“ je stalno u usponu sa trendom da svake godine podigne nivo i kvalitet svojih usluga, ne samo stanovnicima Zemuna, nego i građanima drugih beogradskih opština koji imaju potrebu i interes da svoje plovne objekte drže u ovoj marini.

                  
PECANJE

Kod blagajnika marine je moguće kupiti dozvolu za sportski ribolov, kao i nabaviti kalendar sa svim vrstama rečnih riba, vremenu lovostaja itd.

AKTUELNO